Vilkår

Altidata fakturerer for løpende tjenester forskuddsvis for inneværende kvartal i begynnelsen av kvartalet. For tjenestekategoriene; Domene, E-post, Filserver, Webområde, Hjemmeside, Infoskjerm og ipFaks blir det fakturert forskuddsvis for inneværende kalenderår i begynnelsen av året når disse tjenestene ikke blir fakturert kvartalsvis sammen med andre tjenester. For enkelte eldre kundeforhold blir det fakturert forskuddsvis for inneværende kalenderhalvår i begynnelsen av kalenderhalvåret. Ved oppstart kan første faktura gjelde for kortere eller lenger periode.

Det blir ikke kreditert for gjenværende periode ved oppsigelse av tjenester i tjenestekategoriene; Domene, E-post, Filserver, Webområde, Hjemmeside, Infoskjerm og ipFaks som er fakturert for kalenderår eller kalenderhalvår.

Forbruk av variable tjenester faktureres etterskuddsvis.

Altidata sender EHF-faktura når kjøper er registrert som mottaker i ELMA-registeret. Dersom mottaker ikke er registrert i ELMA blir faktura sendt til oppgitt e-postadresse eller pr post når e-postadresse ikke er oppgitt. Det blir lagt til fakturagebyr på kr 30,- på alle fakturaer, uavhengig av hvordan de blir sendt. Standard betalingsfrist på faktura er 14 dager fra fakturadato.