Ipfaks og zimbra mail er nå oppe igjen. Vi jobber med å få opp resten av tjenesten.