Etter omlegging er det problemer med Infoskjerm , Faks, Epost (zimbra – epost.altidata.no)

Vi jobber for å få tjenestene opp så fort som mulig og beklager de ulemper dette medfører.